ТОО «Алсад Казахстан» ​

ТОО «Алсад Казахстан»

Дата создания птицефабрики: 04.09.2012 г.
Основной вид деятельности: производство пищевого яйца
Производственная мощность: 150 млн. яиц в год
Кросс: Lohmann LSL-Classic, Dekalb White
Количество рабочих мест: 220
Контакты и адреса: Алматинская обалсть, Карасайский район, Умтылский сельский округ, с.Мерей. Тел.: +7(727) 23 23 871, 23 23 872, 23 23 873, e-mail: info@alsad.kz, alsad@mail.ru

«Алсад Қазақстан» ЖШС

Құс фабрикасының құрылған уақыты: 04.09.2012 ж. 
Қыметінің негізгі түрі: тағамдық жұмыртқа өндірісі
Өндірістік қуаты: жылына 150 млн. дана жұмыртқа
Кросс: Lohmann LSL-Classic, Dekalb White
Жұмыс орнының саны: 220
Байланыс және мекенжайы: Алматы облысы, Қарасай ауданы, Ұмтыл ауылдық округі, Мерей ауылы. Тел.: +7(727) 23 23 871, 23 23 872, 23 23 873, e-mail: info@alsad.kz, alsad@mail.ru.

Alsad Kazakhstan LLP

Date of creation of the poultry farm: 04.09.2012
Primary activity: Chicken egg production
Production capacity: 150 mln. eggs /year
Cross: Lohmann LSL-Classic, Dekalb White
Number of employees: 220
Contacts: Almaty region, Karasay district, Merey village. Tel.: +7(727) 23 23 871, 23 23 872, 23 23 873, e-mail: info@alsad.kz, alsad@mail.ru

Поделиться в email
Email
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в whatsapp
WhatsApp