ТОО «Қазақстан Құстары»

ТОО «Қазақстан Құстары»

Дата создания птицефабрики: 1964 г.
Основной вид деятельности: производство пищевого яйца
Производственная мощность: 100 млн. яиц в год.
Кросс: Super Nick
Количество рабочих мест: 99
Контакты и адрес: Алматинская обл., Карасайский р-н, Умтылский округ, с. Мерей, строение 1А, тел.: 7 (727) 346-91-13, 7 (727) 346-91-14, e-mail: Office@kazkus.kz,
сайт: http://www.kazkus.kz

«Қазақстан Құстары» ЖШС

Құс фабрикасының құрылған уақыты: 1964 ж.
Қызметінің негізгі түрі: Жұмыртқа өндірісі
Өндірістік қуаты: жылына 100 млн жұмыртқа
Кросс: Super Nick
Жұмыс орнының саны: 99
Байланыс және мекенжайы: Алматы облысы, Қарасай ауданы, Ұмтыл ауылдық округі, Мерей ауылы, 1 А ғимараты, тел. + 7 727 346 9113, 7 727 346 9114, Электрондық пошта: office@kazkus.kz , Сайт — http://www.kazkus.kz

 «Kazakhstan Kustary» LLP

Date of creation of the poultry farm: 1964 year
Primary activity: Egg production
Production capacity: from 100 million eggs a year
Cross: Super Nick
Number of jobs: 99
Contacts and addresses: Almaty region. Karasaysky district, Umtylsky district, with. Merey, building 1 A tel 7 727 346 9113, 7 727 346 9114
Email: Office@kazkus.kz
Site — http://www.kazkus.kz

Поделиться в email
Email
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в whatsapp
WhatsApp