ТОО «Ushtobe Qus»

Поделиться в email
Email
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в whatsapp
WhatsApp

ТОО «Ushtobe Qus»

Дата создания предприятия: 21 декабря 2011 г.
Основной вид деятельности: производство пищевого яйца
Производственная мощность: 126 млн яиц в год
Ассортимент выпускаемой продукции: пищевое яйцо
Кросс: Dekalb White, Hisex Brown
Количество рабочих мест: 254
Контакты и адрес предприятия: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Уштобе, 8 (7212) 78-37-77

 «Ushtobe Qus» ЖШС

Құс фабрикасының құрылған уақыты: 21.12.2011
Қызметінің негізгі түрі: тағамдық жұмыртқа өндірісі
Өндірістік қуаты: 126 млн жұмыртқа жылына.
Өнім ассортименті: Азықтық жұмыртқа өндірісі
Кросс: Dekalb White, Hisex Brown.
Жумыс орнының саны: 254
Компанияның байланыс және мекен-жайы: Қарағанды облысы, Бұхар-Жырау ауданы, Үштөбе кенті, 8 (7212) 78-37-77

«Ushtobe Qus» LLP  

Date of creation of the poultry farm: 21.12.2011  year
Primary activity: Chicken egg production
Production capacity: 126 million eggs a year
Product range: Chicken egg production
Cross: Dekalb White, Hisex Brown
Number of jobs: 254
Contacts and address of the company: Karaganda region, Bukhar-Zhyrau district, Ushtobe village, 8 (7212) 78-37-77.