ТОО «Уральская птицефабрика»

ТОО «Уральская птицефабрика»

Дата создания птицефабрики: 2003 г.
Основной вид деятельности: Производство пищевого яйца
Производственная мощность: 74 млн. яиц в год
Кросс: Dekalb White, Hisex Brown
Количество рабочих мест: 110
Контакты и адреса: 090009, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул.Жангир хана, 93, телефон 8(7112)51 99 88.
8(7112) 51 66 79, 26 55 07

ЖШС «Орал құс фабрикасы»

Құс фабрикасының құрылған уақыты: 2003 ж.
Қызметінің негізгі түрі: тағамдық жұмыртқа өндірісі
Өндірістік қуаты: жылына 74 млн. дана жұмыртқа
Кросс: Dekalb White, Hisex Brown
Жұмыс орнының саны: 110
Байланыс және мекенжайы: 090009, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Жәңгір хан көшесі, 93 Телефон: 8(7112) 51 99 88, 8(7112) 51 66 79, 26 55 07.

«Uralsk poultry factory» LLP

Date of creation of the poultry farm: 2003 year
Primary activity: Chicken egg production
Production capacity: 74 mln. eggs /year
Cross: Decalb White, Hisex Brown
Number of employees: 110
Contacts: «Uralsk poultry factory» LLP Address:, 93, Zhangir hana, Uralsk, Tel. 8-7112-51-99-88

Поделиться в email
Email
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в whatsapp
WhatsApp