ТОО «Ақкөл Құс»

ТОО «Ақкөл Құс»

Дата ввода в эксплуатацию: декабрь 2014 г.
Основной вид деятельности: производство пищевого яйца
Производственная мощность: 90 млн. яиц в год
Кросс: Hisex Brown
Численность работников: 80
Контакты и адреса: Казахстан, Акмолинская область, Акколь, 020100, село Домбыралы, 8(716 38) 5-32-66 8(716 38) 5-32-70,
e-mail: akkolkys@mail.ru

«Ақкөл-Құс» ЖШС

Құс фабрикасының құрылған уақыты: желтоқсан 2014 ж. 
Негізгі қызмет түрі:тағамдық жұмыртқа өндірісі
Өндірістік қуаты: жылына 90 млн. жұмыртқа
Кросс: Hisex Brown
Жұмыс орындарының саны: 80
Байланыс телефондары мен мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Ақкөл қаласы, Домбыралы ауылы, тел. 8(716 38) 5-32-66, 8(716 38) 5-32-70,
e-mail: akkolkys@mail.ru o!&1vW$2OqOmStJEsL

«Aqkol-Qus» LLP

Date of commissioning of the poultry farm: December 2014 year
Primary activity: Chicken egg production
Production capacity: 90 million eggs a year
Cross: Hisex Brown
Number of jobs: 80
Contacts and addresses: Akmola region, Akkol, 020100, village Dombirali, ph.: 8(716 38) 5-32-66 8(716 38) 5-32-70,
e-mail: akkolkys@mail.ruA

Поделиться в email
Email
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в whatsapp
WhatsApp