ТОО «Племптицеторг»

TOO «Племптицеторг»

Дата основания птицефабрики: 13 ноября 2011 г.
Основной вид деятельности: производство инкубационного яйца, реализация суточных цыплят
Производственная мощность: 8 млн яиц и 2,6 млн цыплят
Кросс: Dekalb White Россия, Екатеринбург
Количество рабочих мест: 56
Контакты и адрес предприятия: Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Жезказган, с. Кенгир, тел. 8 (7102) 92-25-34, электронный адрес: too_pptg@mail.ru

«Племптицеторг» ЖШС

Құс фабрикасының құрылған уақыты: 13 қараша 2011 жыл.
Қызметінің негізгі түрі: инкубаториялық жұмыртқа өндірісі және тәуліктік балапандарды сату
Өндірістік қуаты: 8 миллион жұмыртқа және, 2,6 миллион балапан
Кросс түрі: Dekalb White ,Ресей, Екатеринбург
Жұмыс орнының саны: 56
Байланыс және мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Кеңгір ауылы, тел. 8 (7102) 92-25-34, e-mail: too_pptg@mail.ru

«Plempticetorg» LLP

Date of creation of the poultry farm: 13 November 2011 year
Primary activity: production of hatching eggs, one day old chicks sales 
Production capacity: 8 million eggs and 2.6 million chicks
Cross type: Dekalb White, Russia, Ekaterinburg.
Number of workplaces: 56
Contacts: Republic of Kazakhstan, Karaganda region, Zhezkazgan city, Kengir village, Ph. 8 (7102) 92-25-34, e-mail: too_pptg@mail.ru

Поделиться в email
Email
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в whatsapp
WhatsApp